Senta

temp
temp
temp
temp-thumb temp-thumb temp-thumb

Dried Lotus seed pod

ID: 273
Packing: non vacuum-packed
Weight : 1kg
Price : 50.000 (vnđ)
Description :

Bài viết liên quan

1. Gương sen chữa tiểu đường
2. Cái đài sen non